Jacob Clemensen Aarestrup Han var skräddare och gifte sig med Dorothe som var sex år äldre än honom. Giftermålet skedde i Viborgs Gråbrödrakyrka år 1688 den 5 juni. Hur deras liv gestaltade sig vet jag ännu inte men jag kommer kanske på det lite senare. Det började ett krig redan 1675 när Danmark och Norge förklarade Sverige krig. Det kallades av danskarna för "Det Skånska Kriget" eftersom det var menat att Skåne skulle återgå till det landet efter detta krig. Tråkigt nog förlorade danskarna kriget och fick återlämna alla vunna delar av Sverige. Mycket beroende på att parterna hade en fransk medlare som gick på svenskarnas sida. "Inte en by" skulle dom få behålla. Sedan, för att återgå till släkten, ett år efter det att dom hade gift sig 1689, så fick Danmark återlämna ytterligare en del av landet till tyskarna - Slegsvig-Holstein. Och inte nog med detta, brinner Amalienborg så att 170 personer dör. På den tiden brann det lätt bland teatrar eftersom det inte fanns elbelysning, även i London brann de flesta teatrar ner.

Dorothe dog ett halvt år efter Peder den 28 juni 1736.

Dorethe Pedersdatter Holmsgaard
Børn  
1 Mette Aarenstrup var först och rätt snabb också kom samma år som giftermålet så det var väl för att undvika skandal dom gifte sig kan man tänka. Men vem som helst kan ju räkna baklänges så det hjälpte väl inte upp skandalen kan jag tro. Mette växte upp och gifte sig vid 32 års ålder med en herre som hette Christen Andersen Hiörring. Jag har inte några uppgifter om deras liv tillsammans men jag tror mig veta att Mette dog 1732 och blev begravd 3 juli i Viborg. Under denna tid var hon med om hungersnöd och att kungen i Sverige dog och blev ersatt av en som verkligen kunde strida för sin rätt även om han förlorade det mesta han företog sig – Karl den tolfte
2 Jens Jacobsen Aarestrup född 4 maj 1691 i Viborg som hann kontemplera sitt liv under 71 år eftersom han dog 1762 den 4 augusti. Han föddes samma år som Sverige och Danmark slöt ett vänskapsförbund baserat på att Nederländerna och England angripit den annars neutrala sjöfarten. Men åter till Jens Jacobsen. Under sin livstid hann han också med att gifta sig med Else Lauridsdotter var födelse är okänd men att hon dog 5 februari 1739 finns nertecknat. Jens tog tydligen studenten ( det står i alla fall "stud." om nu inte detta tyder på hans förmåga att skaffa barn, 9 stycken, så måste det väl vara studenten..) år 1714, teologie kandidatur 1716 och han var färdig präst 1720. Som präst arbetade han fram tills hög ålder år 1753 varpå han njöt sitt otium i nio år. Han måste ha varit engagerad på något vis i striden om Helsingborg då Stenbock avgjorde det sista stora slaget mellan Danmark och Sverige. Även om han inte deltog själv så var han säkerligen medveten om att det var oroliga tider. När kriget var slut var han själv på väg att bestämma sig för att bli präst.
3 Clemens Jacobsen Aarestrup döptes 16 juni 1695 och gifte sig den 11 december 1726 med en kvinna som hette Sophie Lauridsdtr. "dtr" betyder väl "dotter" kan jag tänka. Hon föddes i Törild år 1692 och dog 1729 den 14 oktober. Inte mycket annat finns antecknat om deras liv och leverne.
4 Peder Jacobsen Aarestrup döpt 1700 i Viborg den 3 december och blev begraven den 31 juli 1732. Han var skräddare och hann gifta sig under sitt korta liv med Anne Marie Turisdtr. Möller. De hann få fyra barn innan Peder dog och det sista barnet kom samma åt som fadern försvann. Änkan Anne Marie gifte om sig sedermera med Hans Jensen Rydberg som fick fyra Aarestrupar att ta hand vilket inte kan ha varit det lättaste i livet.
5 Christen Jacobsen Aarestrup kom till världen 1703 och blev döpt den 14 april och dog samma dag 60 år senare. Han studerade och tog examen 1724, tog sin filosofie kandidatur 1725 vilket väl var ganska snabbt jobbat. Han blev en "Hører" i Kallundbg. Ett arbete som jag inte känner till alls. Klockare var något som han avancerade till 1741 då han samtidigt blev "Kørdegn" vad det nu kan vara. Lyckligtvis så gifte han sig den 18 december 1736 med Johanna von Staden som var 11 år yngre än honom. Men då hon dog den 19 november 1783 så hade hon överlevt honom med 20 år. Tillsammans fick dom 11 barn. Något att bita i lite senare i detta dokumentet. Vid hans födelse så var rysarna på frammarsch så det fanns säkerligen en ingrodd rädsla för om i Danmark och det var säkerligen många som hoppades att stormakten Sverige skulle besegra dom i ett krig. Samtidigt så var Christen bara sex år när Danmark förklarade Sverige krig och landsteg i Råå. Men det gick ju som sagt inte så bra den gången.
6 Nils Jacobsen Aarestrup föddes 1705 och döptes 23 september och dog förmodligen 1736.
7 Urban Jacobsen Aarestrup Föddes den 18 augusti 1708 och dog ungefär samtidigt som sin bror 1736.
8 Anne Margaretha Aarestrup Döptes den 20 november 1710, gifte sig med Jens Carise (1701-1782) som var försångare och sedan slutade hon sitt liv den 28 oktober 1795 i Hyllested.
9