One family level up

Johan Jacob Aarestrup

 

Han föddes 28 februari 1742 i Kallundbg, levde fram tills 24 maj 1815 då han dog i Roskilde. Han arbetade som Överförmyndare mellan 1789 till 1795. Gifte sig 26 september 1771 med den då 21- åriga Anne Cathrine. Brönnicke. Anne C dog 1786 (begravd 15 maj) och då gifte Johan Jacob om sig några månader senare den 17 augusti med Anne Kirstine Nielsen född den 17 januari 1764 i Roskilde. Det var rätt snabbt gjort att hitta en 22 år yngre flicka att gifta sig med. Jacob fick 12 barn med de båda fruarna vara två av barnen var "sjelsskøre" och ogifta. Vad som ledde till vad vet jag inte men jag antar att allt hängde samman på ett eller annat sätt.
Anne Cathrine. Brönnicke.   
Børn  
1 Peter Bronniche AARESTRUP Om Peter ved vi kun, at han blev gift med Maren Brandine LENZ og fik mindst een datter ved navn Bolette Sophie Cathrine AARESTRUP. Hun blev døbt den 31 Mar 1839 i Roskilde Domkirke.
2 Hans Heinrich AARESTRUP født 02 Aug 1795
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11