One family level up
Christen Aarestrup som senare i livet skulle hitta en kvinna som hette Bodil Kirstine Hansen. När och var är jag ännu ganska osäker på men att det blev av vet jag för dom fick åtminstone ett barn som var Carl Theodor Aarestrup. Det finns just nu i min samling mycket lite uppgifter om dessa personers födelse och dödsdagar men släktingar till mig uppger att Christen föddes1788 och dog 1834 samt att Bodil föddes 1778 och dog sedermera 1856. Vilket säkerligen stämmer eftersom dom har hämtat information från kyrkböcker i Danmark.
Bodil Kirstine Hansen. -
Børn  
1 Carl Theodor Aarestrup gifte sig sedermera med en kvinna med namn Ane Marie Andersen och även här fattas jag lite information. Enligt samma släktingar som släktforskat I Danmark så föddes Carls far, Christen, ungefär runt 1788 och om kyrkböckerna stämmer så föddes i så fall Carl själv runt 1822 … Ane Marie föddes 1827 men sen försvinner dom ur historien vilket kan bero på att kyrkböcker hade en tendens att brinna upp när kyrkan brann. Ibland blev det en översvämmning och I detta fallet så tror jag att det var så boken förstördes.
2 Hans Henrik Aarenstrup Vi er ikke helt sikre, men det er muligt at Hans Henrik Aarenstrup kommer ind på dette tidspunkt, som en søn af Christen, men det passer fint med tidspunktet.